ANew-B1 1,5 megawatowy VAWT (1500 kW)

ANew-B1 to wielkoformatowa turbina wiatrowa o osi pionowej. Ten wielki VAWT, oceniany na 1500 kilowatów, jest kulminacją lat badań i rozwoju prowadzonych przez ANEW Institute. Ta pionowa turbina wiatrowa oferuje niezrównane stawki wytwarzania energii. Jako duży VAWT łączy naturalne zalety turbin wiatrowych o osi pionowej z dużymi wskaźnikami produkcji energii, wcześniej ograniczonymi tylko do tradycyjnych dużych turbin śmigłowych.

Oferuje komercyjnym deweloperom farm wiatrowych i operatorom najszybszy zwrot z inwestycji i najkrótszą ścieżkę do zysku. Ze względu na zdolność do generowania większej ilości energii z tego samego wiatru, a także do bliższego powiązania ze sobą, koszty gruntu i infrastruktury dla farmy wiatrowej ANew-B1 są znacznie niższe.

Największy VAWT w czystszym świecie

Wiadomo, że produktywne obszary wiatrowe są rzadkie i duże zapotrzebowanie. ANew-B1, zaprojektowany, aby wykorzystać niższe i średnie prędkości wiatru w przeciwieństwie do innych turbin na rynku. Otwiera nowe możliwości rozwoju energetyki wiatrowej. Oprócz starań o dalszą poprawę projektowania terenu, ANew Institute przeprowadza wstępne prace badawczo-rozwojowe dla morskich wersji naszego vawta - jako samodzielnej jednostki pływającej oraz jednostek opartych na starych pływających platformach lub platformach.