vertical wind turbines by anew institutegerman vawt vertical wind turbines
low wind speed turbine

Mała turbina wiatrowa

Małe turbiny wiatrowe są projektowane z myślą o zasilaniu budynków mieszkalnych i gospodarstw wiejskich i powinny charakteryzować się wystarczającą wydajnością, by zasilić typowy współczesny dom. Wiele małych turbin mają klasyfikację 5, 10, 15 lub 20 kW, ale zazwyczaj te wartości są mierzone przy prędkości wiatru, wynoszącej 11 lub nawet 12 m/s. Tereny o takiej wietrzności są rzadkością w większości krajów, typową średnią roczną prędkością wiatru na Ziemi jest zaledwie 4-5 m/s. Z tego powodu dobra mała turbina powinna cechować się największą produktywnością w zakresie prędkości wiatru rzędu 3-9 m/s, by móc wytwarzać wystarczającą ilość energii.

Po latach badań i doświadczeń w dziedzinie aerodynamiki turbin, doszliśmy do wniosku, że najlepszą małą turbiną wiatrową musi być turbina pionowa. Małe pionowe turbiny wiatrowe mają szereg istotnych przewag w stosunku do turbin śmigłowych: wymagania co do prędkości wiatru, emisja hałasu i, najważniejsze, wydajność. Turbiny pionowe (typu Darrieusa) są w stanie przetworzyć prawie dwa razy więcej energii kinetycznej wiatru, przy tej samej prędkości, w porównaniu do turbin śmigłowych.

W oparciu o nasze badania, doświadczenia nie tylko w  tunelu aerodynamicznym, ale również w warunkach  realnych, udało nam się stworzyć najlepszą, w naszej opinii, małą turbiną wiatrową na świecie: ANew-S1. Jest w stanie produkować 16 kW przy prędkości wiatru 11 m/s i do 20 kW przy większych prędkościach, ale główną przewagą ANew-S1 w stosunku do konkurencyjnych turbin jest to, że została ona zaprojektowana by osiągać najwyższą efektywność przy prędkości wiatru od 3 do 9 m/s.

Poza zdumiewającą wydajnością , ANew-S1 posiada inne zalety, czyniące ją najlepszą małą pionową turbiną na świecie: jest urządzeniem wolnoobrotowym tzn. o małej prędkości liniowej łopat. To pozwala znacznie ograniczyć emisję hałasu i jednocześnie umożliwia montaż turbiny w sąsiedztwie zamieszkałych domów i zabudowań gospodarczych ze zwierzętami hodowlanymi. Turbina jest również bezpieczna dla ptaków i owadów, nie powoduje zakłóceń sygnałów radiowo-telewizyjnych i radarowych

ANew-S1 jest dostępna zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla klientów indywidualnych! Zakup turbiny wiatrowej